Warming up with cups of tea and chocolate in Prishtina. - - - - - Test és lélekmelegítő teánk Pristhinába érkezve.